Kooperatifçilik Değerlendirme Toplantısı

13 Mayıs 2024

Ülkemizde kooperatifçiliğe yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve İl Müdürlüğümüz sorumluluğunda bulunan kooperatiflerimizin (ESKKK ve Tarım Satış Kooperatifleri hariç) talep ve önerilerinin alınması amacıyla 3 Mayıs 2024 tarihinde  Amsaya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda  1163 sayılı Kooperatifler Kanunu değişikliği sonrasında kooperatifler için önem arz eden anasözleşmelerin intibakı, Kooperatif Bilgi Sistemine (KOOP-BİS) veri girişi yükümlülüğü ve dış denetim sistemi ile yönetim ve denetim kurulu üyelerinin eğitime tabi olması hususlarında bilgilendirme yapılarak, katılımcıların görüş, öneri ve değerlendirmeleri ele alındı.