Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

05 Ağustos 2020

Bilindiği üzere, tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarının çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektirmesi halinde, tüketici hakem heyeti başkanları tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılabilmektedir. Tüketici hakem heyetleri arasında bilirkişilik müessesesine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada tespit edilen sorunların giderilmesi amaçlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Detaylı duyuru şu şekildedir.


TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI
 
Bilindiği üzere, tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici uyuşmazlıklarının çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektirmesi halinde, tüketici hakem heyeti başkanları tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılabilmektedir. Tüketici hakem heyetleri arasında bilirkişilik müessesesine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada tespit edilen sorunların giderilmesi amaçlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ’NDE DÜZENLENEN HUSUSLAR
 
Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin ilk bölümünde, öncelikle düzenlemenin amacı, kapsamı ve dayanağı belirtilmiş ve sonrasında içerikte yer verilen temel kavramlar tanımlanmıştır. Yönetmeliğin ikinci bölümünde, bilirkişilerin uymak zorunda oldukları temel ve etik ilkeler belirlenmiştir. Üçüncü bölümde, bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartlarına, bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulmasına ilişkin usule ve bilirkişilik listesinden çıkarılmaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmeliğin dördüncü bölümünde, tüketici hakem heyetlerince bilirkişi görevlendirmesinin nasıl yapılacağına, bilirkişi raporunda yer verilmesi gereken zorunlu unsurların neler olduğuna ve bilirkişi raporunun tüketici hakem heyetlerince nasıl değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiş ve beşinci bölümde tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerine yönelik denetim ve inceleme esasları düzenlenmiştir. Yönetmeliğin son bölümünde ise geçiş hükümleri, yürürlük ve yürütme hususlarına yer verilmiştir.
 
UYGULAMAYA NE ZAMAN GEÇİLECEK?
 
Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilimizde, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslara göre en geç 31/12/2020 tarihine kadar bilirkişi sicillerinin ve listelerinin oluşturulması sağlanacaktır. Söz konusu tarihe kadar tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemlerin Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmesine devam edilecektir.      
 
Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’ne  “https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200709-8.htm” internet adresi üzerinden ulaşılabilir.
 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ’NDE DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
 
9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerini düzenleyen 19, 20 ve 21’inci maddeleri 1/1/2021 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış olacaktır. 
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.