İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Duyuru

22 Ağustos 2020

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmelik 15.8.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup bu Yönetmelik ile İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin “Yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar” başlıklı 6’ncı maddesinde de değişiklik yapılmıştır. 
Yapılan değişiklik ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı yetki belgesi şartları arasına eklenmiş ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki faaliyet konusunun ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin olması gerektiği hükme bağlanmıştır.
Bu itibarla, İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi (İETTS) üzerinden yapmış olduğunuz yetki belgesi başvurunuzun reddedilmemesini ve işletmenize yetki belgesi verilebilmesini teminen;
1- Faaliyet konusu ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatınızı,
2- İş yeri açma ve çalışma ruhsatınızın 9.6.2020 tarihinden önce düzenlenmiş olması durumunda ise ruhsatınızla birlikte iş yerinizin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduğunu gösteren ve İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 1’inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, ruhsatınızı düzenleyen yetkili idareden (belediye, il özel idaresi) alınması gereken belgeyi,
15.10.2020 tarihine kadar İETTS’ye yüklemeniz veya Müdürlüğümüze ibraz etmeniz gerekmektedir. Söz konusu tarihe kadar bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde yetki belgesi başvurunuz reddedilecektir.
Bilgilerinize sunulur.