2021 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

04 Ocak 2021

9 Temmuz 2020 tarih ve 31180 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde İl Müdürlüğümüze yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığımızda görev yapması uygun bulunan bilirkişilerin listesi yayımlanmıştır. Bu duyuru mezkûr Yönetmeliğin 18’inci maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde tebliğ yerine geçmektedir.