KOOPDES

KOOPERATİFLERİN DESTEK PROGRAMI (KOOP-DES)

20 Şubat 2024
KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.
 
KOOP-DES Programı'na; kuruluş, işleyiş ve denetimlerine ilişkin işlemleri Bakanlığımızca yürütülen kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecek olup ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kooperatifler, ortaklarının çoğunluğunu engellilerin oluşturduğu kooperatifler, üretim ve pazarlama faaliyetinde bulunan kooperatifler, tarım satış kooperatifleri, sanat kooperatifleri ve yenilikçilik alanında faaliyet gösteren kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarının başvuruları için öncelikli olarak destek sağlanacaktır.
 
Başvurular 20.02.2024-30.03.2023 tarihleri arasında Müdürlüklüğümüze yapılacaktır. 
Ayrıca Programla ilgili sorular " koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilebilecektir.