KOOPERATİF GENEL KURULLARINA İLİŞKİN KOOPBİS DUYURUSU

13 Şubat 2024

Bilindiği üzere, yeni Koop-Bis sistemiyle ilgili kooperatiflerin Koop-Bis üzerinde Olağan Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce İdari/Mali Durum girişi yapmış olmaları ve bu bölüme olağan genel kurul dönemini içerecek şekilde bilanço, gelir tablosu, yönetim kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve istenen diğer bilgilerin girişleri yapılarak ilgili “İdari/Mali Durum” döneminde "Tamamlandı" yazısı görünecek şekilde işlemlerin tamamlanması gerekmektedir. Kooperatiflerin olağan genel kurullarına yönelik temsilci talepleri, başvuru esnasında bu bilgiler sistem üzerinden kontrol edilerek tamamlanmış olması durumunda dilekçeler işleme alınacaktır. 

Genel kurul öncesi KOOPBİS'e girilmesi gereken evraklar sadece olağan toplantılarda söz konusu olup genel kurul sonrası KOOPBİS'e girilmesi gereken evraklar hem olağan hem olağanüstü genel kurul toplantıları için söz konusudur.Yeni yönetmelik kapsamında Kooperatiflerce genel kurul öncesi ve sonrasında Koopbise eklenmesi gerekenler aşağıdaki gibidir.