2024 YILI TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİ LİSTESİ

02 Ocak 2024

Amasya  Ticaret İl Müdürlüğümüzce,  09/07/2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” hükümleri  ile Yönetmeliğin 15 ila 21’inci maddeleri uyarınca,   ilimizde ikamet eden veya mesleki faaliyetini icra eden ve başka bir Ticaret İl Müdürlüğünün sicil listesinde kayıtlı olmayan kişilerden, Amasya  İl Tüketici Hakem Heyetinde bilirkişilik görevi yapmak üzere “Bilirkişi Listesi” oluşturulmuştur. 

Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde; Bilirkişi Sicil ve Listesine kayıt amacıyla İl Müdürlüğümüze yönetmelik ilan  tarihinden itibaren yapılan başvuruların değerlendirilmesi neticesinde, ilanda belirtilen bilirkişiliğe kabul şartlarını sağlayanlar sicile ve listeye kaydedilmiş olup bilirkişi sicil listesi oluşturulmuştur.
Bu Duyuru, Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 18.nci Maddesinin  5.nci fıkrası gereği ilan edilen Bilirkişi Sicil Listesi TEBLİĞ yerine geçmektedir. 

 
2024 yılı Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişi Listesi için tıklayınız.