İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Hakkında Genelge ve Taahhütname Örneği

28 Eylül 2020

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün  25.09.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Genelge de "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden işletmelerin muhtemel mağduriyetlerinin önlenmesini teminen, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına  İlişkin Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile işletmelere verilen  süre  sona erinceye kadar, "işletmeden, söz konusu süre içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile iş yeri uygunluk belgesini İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemine aktaracağına veya Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edeceğine dair taahhüt alınmak suretiyle" bu belgeler yetki belgesi şartı olarak aranmadan işlem yapılması gerekmektedir. " ifadesi yer almaktadır. Buna istinaden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmayan ya da uygun düzenlenmemiş ruhsatı bulunan kişilerin başvurularına aşağıda yer alan linkten, Taahütname örneğinin indirilerek doldurulup imzalandıktan sonra başvuru adresi olan https://ietts.gtb.gov.tr/ adresinden yapmış oldukları başvuraşarında sisteme eklemeleri gerekmektedir. Bilgilerinize.


Taahütname örneği için tıklayın.

Genelgenin tamamı için  tıklayın.